Follow by Email

Monday, September 28, 2009

Awwwwww- Miooowwww Monday
- In English and Norwegian


They are small. They are active. They are predators.

De er små. De er aktive. De er rovdyr.


Have you ever seen how much mess they can create?

Har du noen gang sett hvor mye rot de kan skape?


Think about this - about Cats and Birds:
Tenk gjennom dette - om katter og fugler:


We are allmost 5 million people living in Norway. - Vi er nesten 5 millioner mennesker som bor i Norge.


Here we have about 500.000 Cats. - Her har vi omtrent 500.000 katter.


It's said they kill 10 birds a year in average. - De sies at de dreper 10 fugler i gjennomsnitt i året.


That means 5 million Birds. - Det betyr 5 millioner fugler.


Cruel? - Grusomt?


Think about it, if the Cats did not kill all those Birds. - Tenk på det, om kattene ikke drepte alle disse fuglene.


How many Birds would we then have had here? Each Bird couple with 5 small birds each year. - Hvor mange fugler ville vi da ha hatt? Hvert fuglepar med 5 fuglunger hvert år.


2.500.000 Birdmothers x 5= 12.500.000 new birds extra pr year. The first year. After 5 years? Ten years?

2.500.000 fuglemødre x 5= 12.500.000 nye fugler ekstra pr år. Det første året. Etter 5 år? Ti år?

Don't think about it. Just an advice
Ikke tenk på det
. Kun en anbefaling.

Have a nice, problemfree week to come. - Ha en hyggelig, problemfri kommende uke.

More from the link under - Mer fra lenken under

Awww...Mondays

11 comments:

Anonymous said...

Go hunting, kitty cats! Ingelin

Nissemann said...

Godt poeng, tenkte på det samme selv. Et kjøttmeispar legger rundt 10 egg i året, det er jo klart at ikke alle ungene kan leve opp. :)

RennyBA's Terella said...

Interesting perspective - Interessante perspektiv Tor :-)

Sandee said...

Awww...they are adorable. Yes they make a mess. They do love to kill birds. And if they didn't you would have millions of birds everywhere and that would mean there would be bird poop all over the place. Good kitties I think.

Thanks for the lesson in Norwegian. Some of the words are pretty close.

Have a terrific Awww...Monday and week. Big hug to you and Anna. :)

Kuanyin Moi said...

Aloha dear friend! Mahalo for stopping by to make a comment on Facebook!

We do LOVE our kitties! :-)

Gattina said...

Wow, your calculator must be hot, I never thought of that ! could you make the same calculation about mice ?
Your little cat family is sooo cute ! have you found some "forever homes" ?

Ginnie said...

I LOVE this, Tor! I love the English and Norwegian (which is how I am learning Dutch right now!). And I love the calculations you have made. WOW! The Creator sure knew what She was doing, right?! :D

sologbolig said...

Stilig ! Heldigvis så klarer vel naturen og livet der seg godt sjøl, dersom vi ikkje tuklar for mye med den !

Fleur de Lisa said...

So true, dear Tor. Such things are the nature of life.

Melusine said...

Tankevekkende og interessant! Forslaget om at katter skulle enten være innendørs eller i bånd fikk meg til nærmest å gispe av forbauselse...

Living next to me said...

Jeg har 4 katter og bare 1 tar fugl men de andre tar skadedyr .men desverre også ekorn unger det er trist men det er jo de svakeste som de får tak i . Vi flytta fuglekassa lenger opp i tre . For hukatten sto på taket av lekestua og fuglekassa var rene supermarkedet . Hun kom inn med tre i slengen . Men de rakk et kull til som de fleste overlevde i . I år flytta hakkespetter inn etter å ha utvida åpningen under et byggebråk de burde sendt nabovarsel . Vi har Grevling her så bi tør ikke sende kattungen ut etter den ene voksne fikk flerra øret . Så naturen at grusom vi trenger fugler katter og grevling . Katter har vært her siden vi kom så da må bi utryddes eller gå med bjelle og da for vi er jo da fremmede i faunaen her .kattene dine er skjønne .