Follow by Email

Monday, September 28, 2009

Awwwwww- Miooowwww Monday
- In English and Norwegian


They are small. They are active. They are predators.

De er små. De er aktive. De er rovdyr.


Have you ever seen how much mess they can create?

Har du noen gang sett hvor mye rot de kan skape?


Think about this - about Cats and Birds:
Tenk gjennom dette - om katter og fugler:


We are allmost 5 million people living in Norway. - Vi er nesten 5 millioner mennesker som bor i Norge.


Here we have about 500.000 Cats. - Her har vi omtrent 500.000 katter.


It's said they kill 10 birds a year in average. - De sies at de dreper 10 fugler i gjennomsnitt i året.


That means 5 million Birds. - Det betyr 5 millioner fugler.


Cruel? - Grusomt?


Think about it, if the Cats did not kill all those Birds. - Tenk på det, om kattene ikke drepte alle disse fuglene.


How many Birds would we then have had here? Each Bird couple with 5 small birds each year. - Hvor mange fugler ville vi da ha hatt? Hvert fuglepar med 5 fuglunger hvert år.


2.500.000 Birdmothers x 5= 12.500.000 new birds extra pr year. The first year. After 5 years? Ten years?

2.500.000 fuglemødre x 5= 12.500.000 nye fugler ekstra pr år. Det første året. Etter 5 år? Ti år?

Don't think about it. Just an advice
Ikke tenk på det
. Kun en anbefaling.

Have a nice, problemfree week to come. - Ha en hyggelig, problemfri kommende uke.

More from the link under - Mer fra lenken under

Awww...Mondays

Sunday, September 27, 2009

Bli med på en ny lek:
Hvor er vi nå?
Klikk her og delta

Friday, September 25, 2009


ABC - A på Norsk - Nordisk

Hei igjen alle ABCere. Denne gangen er jeg på min andre blog. Og nå på norsk.
Så nå skal jeg gjøre det enkelt? Eller?

Joda, jeg kan skrive på norsk også. Så slipper dere å følge med på den halsbrekkende øvelsen i forrige runde: Samme begrep/ting på engelsk og norsk som begynner på samme bokstav.
Ble jo noen svært vanskelige runder, men jeg takker for alle oppmuntringer og positive tilbakemeldinger. Det har vært virkelig inspirerende.

I det norske vokabular har vi flere ord som skrives likt, men har ulike betydninger.
Jeg tenkte det kunne være et passende tema. Petunia har jo rådet oss til å holde oss til et tema gjennom disse 29 nye ukene. Så jeg tar utfordringen, selv om jeg allerede nå erkjenner visse bokstaver vil by på uoverstigelige problemer. Men, da får jeg heller bruke fantasien.

Ny runde, nye muligheter. Er det ikke så vi sier?
Har du et navn der A forekommer? Da har du flere muligheter. Nysgjerrige? Klikk da vel.


Man skal ikke spøke med slikt. Så ukens bilde i ABC i ord og bilder er:
Ja, nettopp: Aper.
Bildet er tatt i en offentlig park i Nancy nord i Frankrike.
Jeg har mange gode minner fra denne byen. Blant annet var jeg med i en norsk teatergruppe som gjestet teatret der i 1968. Regissør var Sossen Krohg, som kanskje mange av dere best kjenner fra Hotell Cesar. Vi vant publikumsprisen under den internasjonale teaterfestivalen det året. Siden det var en teater-festival, skulle man trodd vi spilte i et teater, men faktum er at "huset" heter "Opera de Lorraine". I år var fasaden under oppussing. Likevel rart å se igjen 41 år etter.

Men, så var det det å bety noe annet:
Aper - hermer etter. Ikke sant?

Her er gjengen i runde to av ABC i ord og bilder på - jeg får vel si - nordisk.